A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Quen se oculta na Sombra.

Manuel Anxo Rodríguez, máis aliados, cómplices e entremetidos.

O nomeado ten formación en educación infantil, en interpretación teatral e experiencia profesional anterior como monicrequeiro, actor e dobrador en sala, en diferentes obras, pilotos e intervencións. Amais de accións extraescolares, experimentos pseudoartísticos e colaboracións accidentais. A maiores, un pasado escuro, noutros mesteres.

Pero esta experiencia non ven ao caso porque, inda que lle encanta presumir, prefire facelo de modesto -séxao ou non o sexa-. E o máis interesante ven sendo de aquí en diante, futuro incerto e presente esperto.

Citar como exemplo, para a precavida dúbida do escéptico, a súa colaboración en obras de teatro de monicreques e sombras, con Carlos Clemente e Danthea Teatro, amais da Sala Gurugú.

Consultar traxectoria propia, así mesmo, no apartado  Itinerario de sucesos.

No improbábel caso dun especial interese polo seu currículo omitido, alasombradeltitere@gmail.com  contestará no seu nome, con máis detalle.


Quién se oculta en la Sombra.

Manuel Anxo Rodríguez, más aliados, cómplices y entrometidos.

El nombrado tiene formación en educación infantil, en interpretación teatral y experiencia profesional anterior como titiritero, actor y doblador en sala, en diferentes obras, pilotos e intervenciones. Amén de acciones extraescolares, experimentos pseudoartísticos y colaboraciones accidentales. A mayores, un pasado oscuro, en otros menesteres.

Pero esta experiencia no viene al caso porque, aunque le encanta presumir, prefiere hacerlo de modesto -lo sea o no lo sea-. Y lo más interesante viene de ahora en adelante, futuro incierto y presente despierto.

Mencionar como ejemplo, para la precavida duda del escéptico, su colaboración en obras de teatro de títeres y sombras, con Carlos Clemente y Danthea Teatro, además de la Sala Gurugú.

Consultar trayectoria propia, asimismo, en el apartado  Itinerario de sucesos.

En el improbable caso de un especial interés por su currículo omitido, alasombradeltitere@gmail.com  contestará en su nombre, con más detalle.


 

Anuncios
Anuncios