A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Proscenio.

A la Sombra del Títere, LC.  é unha marca, pegada ou artefacto escénico de contorna teatral.

A la Sombra del Títere  suxire a entidade superior do monicreque e a idea do actor supeditado á marioneta, na súa sorte dual manipulador-manipulado; así mesmo, simultaneidade no tempo e interdependencia no espazo.

LC., porque non é una compañía teatral, de monicreques ou sombras: naceu por combustión esporádica, en certa persoa.

No canto de “Compañía”, tiña máis sentido “Solteiría”, pero soaba raro e sectario. E un avogado laboralista especializado en transmisións patrimoniais desaconsellouno.

Así, tropezámonos coas siglas L e C. Primeiro, topamos co C; despois, elucubramos co L.

LC. son as iniciais de dúas palabras e tres conceptos significativos pra nós. E que non teñen maior importancia.

Inda que, co paso do tempo, poderían sinalar outras cousas: “Louca Criatura”, “Longo Camiño” ou “Liña Colaborativa”.

É o caralludo das iniciais: poden ser o que nos apeteza.

Se teñen sentido ou un propósito, aínda mellor.


A la Sombra del Títere, LC.  es una marca, huella o artefacto escénico de entorno teatral.

A la Sombra del Títere  sugiere la entidad superior del títere y la idea del actor supeditado a la marioneta, en su suerte dual manipulador-manipulado; asimismo, simultaneidad en el tiempo e interdependencia en el espacio.

LC., porque no es una compañía teatral, de títeres o sombras: nació por combustión esporádica, en cierta persona.

En lugar de “Compañía”, tenía más sentido “Soltería”, pero sonaba raro y sectario. Y un abogado laboralista especializado en transmisiones patrimoniales lo desaconsejó.

Así, nos tropezamos con las siglas L y C. Primero, chocamos con la C; después, lucubramos con la L.

LC. son las iniciales de dos palabras y tres conceptos significativos para nosotros. Y que no tienen mayor importancia.

Aunque, con el paso del tiempo, podrían señalar otras cosas: “Loca Criatura”, “Largo Camino” o “Línea Colaborativa”.

Es lo cojonudo de las iniciales: pueden ser lo que nos apetezca.

Si tienen sentido o un propósito, aun mejor.


 

Anuncios
Anuncios