A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

D.E. perpetrados.

Dispositivos Escénicos xa perpetrados -que diría algún-, cuxa pena ten sido conmutada a servizos comunitarios por tempo indefinido.


Dispositivos Escénicos ya perpetrados -que diría alguno-, cuya pena ha sido conmutada a servicios comunitarios por tiempo indefinido.

A la Sombra de Méliès.

Obradoiro-espectáculo para a sección Mini (S8) da  4ª Mostra (S8) de Cinema Periférico de A Coruña.

Colaboración específica dun só uso, inspirada no imaxinario simbólico do cine de Georges Méliès, homenaxeado e proxectado na devandita edición. Xuño 2013.


Taller-espectáculo para la sección Mini (S8) de la  4ª Muestra (S8) de Cinema Periférico de A Coruña.

Colaboración específica de un solo uso, inspirada en el imaginario simbólico del cine de Georges Méliès, homenajeado y proyectado en dicha edición. Junio 2013.


Radio Kosmicómica.

Colector escénico e híbrido radio-teatral de inspiración literaria –Memoria do Mundo e outras Cosmicómicas, de Italo Calvino-.

Desenvolvida en El Santana, Segovia; e A Barbería, A Coruña.


Contenedor escénico e híbrido radio-teatral de inspiración literaria –Memoria del Mundo y otras Cosmicómicas, de Italo Calvino-.

Desarrollada en El Santana, Segovia; y La Barbería, A Coruña.


 

Anuncios
Anuncios