A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Cinco pezas con Franca e Dario.

Montaxe-escolma dende cinco pezas monólogo de Franca Rame e Dario Fo.

Estruturadas a partir dun falso suposto: un actor que, na súa condición de home, non é quen de achegarse con certa perspectiva ao monólogo A muller soa, e se cita cunha compañeira que o debe empurrar ata o fondo do texto, da farsa e da doenza feminina que agocha.

As cinco pezas, que forman parte da escolla de oito traducidos ao castelán por Carla Matteini, revisámolas ao galego e traballámolas de forma sucesiva, explorando as conexións entre todas elas, para ser desenvoltas como un conxunto, non necesariamente como unha serie de monólogos.

Con Lía Pichel e Anxo Rodríguez.

[ Presentadas  “Media hora coa ‘Muller soa’ de Rame e Fo”,  “Eu, Ulrike, berro…”  e “O espertar” ]


Cinco piezas con Franca y Dario.

Montaje-selección desde cinco piezas monólogo de Franca Rame y Dario Fo.

Estructuradas a partir de un falso supuesto: un actor que, en su condición de hombre, no es capaz de acercarse con cierta perspectiva al monólogo La mujer sola, y se cita con una compañera que lo debe empujar hasta el fondo del texto, de la farsa y de la dolencia femenina que encierra.

Las cinco piezas, que forman parte de la selección de ocho traducidas al castellano por Carla Matteini, las revisamos al gallego y las trabajamos de forma sucesiva, explorando las conexiones entre todas ellas, para ser desarrolladas como un conjunto, no necesariamente como una serie de monólogos.

Con Lía Pichel y Anxo Rodríguez.

[ Presentadas  “Media hora con ‘La mujer sola’ de Rame y Fo”,  “Yo, Ulrike, grito…”  y “El despertar” ]


 

Anuncios
Anuncios