A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

D.E. en tránsito.

Proxectos escénicos de longo percorrido: investigación inevitable, minuciosa e compartida.

Pratos singulares con forma de platea: ingredientes pouco comúns que se dan de labazadas, cociñándose a lume devagar.

E viaxes circunteatrais a presión atmosférica negativa: en plena montaxe ou en construción por pezas, entre actos.


Proyectos escénicos de largo recorrido: investigación inevitable, minuciosa y compartida.

Platos singulares con forma de platea: ingredientes poco comunes que se dan de bofetadas, cocinándose a fuego lento.

Y viajes circunteatrales a presión atmosférica negativa: en pleno montaje o en construcción por piezas, entre actos.

Cinco pezas con Franca e Dario (Cinco piezas con Franca y Dario).

Montaxe-escolma dende cinco pezas monólogo de Franca Rame e Dario Fo.

“Media hora coa ‘Muller soa’ de Rame e Fo”, presentada na Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña. Marzo 2017.

“Eu, Ulrike, berro…”, presentada no Teatro Colón, A Coruña. Xullo 2017.

“O espertar”, presentada no Centro Social A Insumisa, A Coruña. Xullo 2017.


Montaje-selección desde cinco piezas monólogo de Franca Rame y dario Fo.

“Media hora con ‘La mujer sola’ de Rame y Fo”, presentada en la Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña. Marzo 2017.

“Yo, Ulrike, grito…”, presentada en el Teatro Colón, A Coruña. Julio 2017.

“El despertar”, presentada en el Centro Social A Insumisa, A Coruña. Julio 2017.

DKS: As dúas faces do monstro (Las dos caras del monstruo).

Teatro de máscaras e farsa político-xudicial.

Variacións 1-3. Café con Letras, A Coruña; e Casa dos Cervexeiros de Uxes, Arteixo (A Coruña). 2015.

Variación 4. Presentada en El Sekadero, Tabakalera Donostia. Agosto-Setembro 2016.


Teatro de máscaras y mascarada político-judicial.

Variaciones 1-3. Café con Letras, A Coruña; y Casa de los Cerveceros de Uxes, Arteixo (A Coruña). 2015.

Variación 4. Presentada en El Sekadero, Tabakalera Donostia. Agosto-Septiembre 2016.

Dios sabe, de Silvia Rey.

Conducción oral de la película  Dios sabe, dirigida por Silvia Rey Canudo.

Madrid- O Seixo (A Coruña).

A la Sombra de…

Cine de animación. Experimento surrealista de condución oral.


 

Anuncios
Anuncios