A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Eu, Ulrike, berro (Yo, Ulrike, grito).

Presentada o 10 de Xullo de 2017. Teatro Colón, A Coruña.

Con Anxo Rodríguez.

Unha muller presa “nun cárcere moderno dun Estado moderno”, entre a debilidade de quen está a pìques de crebarse e tolear, e a enteireza e seguridade nas xustas conviccións, narra e traza un percorrido doente e afouto polos mecanismos de tortura herdados dun réxime totalitario. E analiza, con sentido crítico e sorprendente lucidez, o “fermoso” mundo exterior do que leva aillada, vai para catro anos. Todo desde a certeza do seu “suicidio” ou morte inminente.

Unha muller que puidese ser un home, neste caso, pois a igualdade na inxustiza, é triste e ben escasa conquista.

“A vosa lei é verdadeiramente igual pra todos, agás pra aqueles que non estean de acordo coas vosas leis sagradas. Tedes levado á muller á súa máxima emancipación. En efecto, aínda sendo unha muller, castigádesmes exactamente como a un home. Volo agradezo.”

Eu, Ulrike, berro…, é a nosa segunda achega e achegamento á serie Oito monólogos de Franca Rame e Dario Fo, editados en castelán como unha escolma persoal da traductora e dramaturga Carla Matteini.

Máis alá do carácter feminino e feminista de todos eles, este monólogo deixa atrás o tratamento de farsa e a carga cómica presente nos cinco primeiros, do bloque Tutta casa, letto e chiesa, para inserir “a análise do terrorismo e a violencia de Estado que podemos atopar noutros textos anteriores de Fo (Morte accidental, A moca do medo, Pum pum! Quen é? A policía!)” -Carla Matteini, no prólogo de Oito monólogos-.


Presentada el 10 de Julio de 2017. Teatro Colón, A Coruña.

Con Anxo Rodríguez.

Una mujer presa “en una cárcel moderna de un Estado moderno”, entre la debilidad de quien está a punto de quebrarse y perder la razón, y la entereza y seguridad en las justas convicciones, narra y traza un recorrido doliente y corajudo por los mecanismos de tortura heredados de un régimen totalitario. Y analiza, con sentido crítico y sorprendente lucidez, el “hermoso” mundo exterior del que lleva aislada hace casi, cuatro años. Todo desde la certeza de su “suicidio” o muerte inminente.

Una mujer que pudiese ser un hombre, en este caso, pues la igualdad en la injusticia, es triste y bien escasa conquista.

“Vuestra ley es realmente igual para todos, menos para aquellos que no estén de acuerdo con vuestras leyes sagradas. Habéis llevado a la mujer a su máxima emancipación. En efecto, aun siendo una mujer, me castigáis exactamente como a un hombre. Os lo agradezco.”

Yo, Ulrike, grito…, es nuestro segundo aporte y acercamiento a la serie Ocho monólogos de Franca Rame y Dario Fo, editados en castellano como una selección personal de la traductora y dramaturga Carla Matteini.

Más allá del carácter femenino y feminista de todos ellos, este monólogo deja atrás el tratamiento de farsa y la carga cómica presente en los cinco primeros, del bloque Tutta casa, letto e chiesa, para insertar “el análisis del terrorismo y la violencia de Estado que podemos encontrar en otros textos anteriores de Fo (Muerte accidental, La mueca del miedo, ¡Pum pum! ¿Quién es? ¡La policía!)” -Carla Matteini, en el prólogo de Ocho monólogos-.


 

Anuncios
Anuncios