A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Atrapado na cordura (Atrapado en la cordura).

Versión orixinal en 1ª persoa, da nosa obra  Desde neno, na loucura.

Un home con presenza de indixente ou vagabundo, entra alterado ou esperta perturbado entre a xente presente. Os obxectos e despoxos contidos nas súas maletas activan as súas lembranzas de neno, de mozo e máis aló. Involucrando a outros, rememora xogos, desexos e soños, banais e capitais, ao longo da súa vida. Así, abaneando entre a loucura dos soños e a cordura circundante, reflexiona sobre a transparencia daqueles, en todo momento, en toda persoa e circunstancia, acougando -e atrapando- na lucidez. Resolto a conservar a dignidade. E amolado por unha preocupación recorrente: a auga.

Dúas maletas, un continuo de obxectos, despoxos, extravíos de mudanzas, e un actor para os artellar. Tamén, con parte do público. Máis unha recorrente procura e proba de auga.

Unha traxicomedia musicada e unha parábola social, a medio camiño entre a desorde adulta e a inxenuidade dun neno, que se desenvolve entre a acción física e o monólogo interno, aberto ao público. E as chanzas con este, sobre o humano e o divino.

“A realidade sempre vai borrosa, nunca está clara. Que fago eu aquí, e vós aí… Eu só aquí, e todos vós aí?

Galego/ Castelán. 45-50 minutos.

Público adulto e infantil.


Versión original en 1ª persona, de nuestra obra  Desde niño, en la locura.

Cartel El Sekadero 3Un hombre con apariencia de indigente o vagabundo, entra alterado o despierta perturbado entre la gente presente. Los objetos y despojos contenidos en sus maletas activan sus recuerdos de niño, de joven y más allá. Involucrando a otros, rememora juegos, deseos y sueños, banales y capitales, a lo largo de su vida. Así, oscilando entre la locura de los sueños y la cordura circundante, reflexiona sobre la transparencia de aquellos, en todo momento, en toda persona y circunstancia, calmando -y atrapando- en la lucidez. Decidido a conservar la dignidad. Y molesto por una preocupación recurrente: el agua.

Dos maletas, un continuo de objetos, despojos, extravíos de mudanzas, y un actor para articularlos. También, con parte del público. Más una recurrente búsqueda y prueba de agua.

Una tragicomedia musicada y una parábola social, a medio camino entre el desorden adulto y la ingenuidad de un niño, que se desenvuelve entre la acción física y el monólogo interno, abierto al público. Y las chanzas con este, sobre lo humano y lo divino.

“La realidad siempre va borrosa, nunca está clara. Qué hago yo aquí, y vosotros ahí… ¿Yo solo aquí, y todos vosotros ahí?”

Gallego/ Castellano. 45-50 minutos.

Público adulto e infantil.


 

Anuncios
Anuncios