A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

D.E. en cartel.

Dispositivos Escénicos montados e escenificados. En formato pechado, ou en desenvolvemento continuo.


Dispositivos Escénicos montados y escenificados. En formato cerrado, o en desarrollo continuo.

Eu, Ulrike, berro (Yo, Ulrike, grito).

Presentada no Teatro Colón, A Coruña. 10-Xullo 2017.


Presentada en el Teatro Colón, A Coruña. 10-Julio 2017.

Media hora coa “Muller soa” de Rame e Fo (Media hora con “La mujer sola” de Rame y Fo).

Presentada na Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña. 27-Marzo 2017. Día Mundial do Teatro.


Presentada en la Casa Museo Casares Quiroga, A Coruña. 27-Marzo 2017. Día Mundial del Teatro.

Desde neno, na loucura (Desde niño, en la locura).

Teatro de obxectos e despoxos. Pintura sobre lenzos, saba e polistireno. Metateatro. Teatro relacional.

Ideada e concibida en residencia artística: Casa Piñón, Orbazai (Lugo). 2015.

Desenvolvida como “Atrapado na cordura”: Valboa (León), Donostia, A Coruña e Segovia, dende Setembro 2015.

Ilustrada no Auditorio do Fórum Metropolitano de A Coruña. Febreiro 2016.

Estendida no Centro Ágora, A Coruña; El Sekadero / Kutxa Kultur Plaza, Tabakalera Donostia; e Fórum Metropolitano, A Coruña. Agosto-Setembro 2016 e Xaneiro 2017.


Teatro de objetos y despojos. Pintura sobre lienzos, sábana y poliestireno. Metateatro. Teatro relacional.

Ideada y concebida en residencia artística: Casa Piñón, Orbazai (Lugo). 2015.

Desarrollada como “Atrapado en la cordura”: Balboa (León), Donostia, A Coruña y Segovia, desde Septiembre 2015.

Ilustrada en el Auditorio del Fórum Metropolitano de A Coruña. Febrero 2016.

Extendida en el Centro Ágora, A Coruña; El Sekadero / Kutxa Kultur Plaza, Tabakalera Donostia; y Fórum Metropolitano, A Coruña. Agosto-Septiembre 2016 y Enero 2017.

Atrapado na cordura (Atrapado en la cordura).

Versión orixinal en 1ª persoa, da nosa obra  Desde neno, na loucura.

Creada en residencia artística: Casa Piñón, Orbazai (Lugo). 2015.

Representada en Valboa (León), Donostia, A Coruña e Segovia, desde Setembro do 2015.


Versión original en 1ª persona, de nuestra obra  Desde niño, en la locura.

Creada en residencia artística: Casa Piñón, Orbazai (Lugo). 2015.

Representada en Balboa (León), Donostia, A Coruña y Segovia, desde Septiembre de 2015.

 


 

Anuncios
Anuncios