A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

MÁSCARAS.

As máscaras teñen servido a variados propósitos e diferentes necesidades, ao longo da historia humana e teatral.

Ceremoniais, simbólicos, espirituais… Castigo, tortura, humillación pública…

Protección da identidade, transición á morte, caracterización de personaxes, representación de arquetipos, ou camuflaxe anónima para dicir impunemente a verdade.

Sen desbota-lo anterior -especialmente, a dicir impunemente a verdade-, sinalamos os diferentes dispositivos escénicos que proxectamos ao público.  D.E. en cartel/  D.E. en tránsito/  D.E. perpetrados.

Diferentes formatos teatrais, facetas artísticas, colaboracións profesionais, xéneros en investigación, tentativas…

Convencionais, por pura coincidencia ou impura influencia.

Clásicos, por pegada xenética.

Experimentais, por curiosidade das marxes e interese no marxinal. E por rariños.


Las máscaras han servido a variados propósitos y diferentes necesidades, a lo largo de la historia humana y teatral.

Ceremoniales, simbólicos, espirituales… Castigo, tortura, humillación pública…

Protección de la identidad, transición a la muerte, caracterización de personajes, representación de arquetipos, o camuflaje anónimo para decir impunemente la verdad.

Sin renunciar a lo anterior -especialmente, a decir impunemente la verdad-, señalamos los diferentes dispositivos escénicos que proyectamos al público.  D.E. en cartel/  D.E. en tránsito/  D.E. perpetrados.

Diferentes formatos teatrales, facetas artísticas, colaboraciones profesionales, géneros en investigación, tentativas…

Convencionales, por pura coincidencia o impura influencia.

Clásicos, por huella genética.

Experimentales, por curiosidad de los márgenes e interés en lo marginal. Y por raritos.


 

Anuncios
Anuncios