A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Índice.

Sumario de temas tratados nas páxinas desta web, con indicacións máis convencionais e aproximacións máis comprensibles. Agás excepcións, duais: primeiro, en galego; e máis abaixo, en castelán -só un pouco máis abaixo-.


Sumario de temas tratados en las páginas de esta web, con indicaciones más convencionales y aproximaciones más comprensibles. Salvo excepciones, duales: primero, en gallego; y más abajo, en castellano -solo un poco más abajo-.


MÁSCARAS:  Dinse por aí adiante, segundo o eido, “Espectáculos/ Obras”, “Catálogo de proxectos”, produtos en stock, dispoñibles, depósitos, excedentes, etc.

D.E. en cartel/  D.E. en tránsito/  D.E. perpetrados:  Entre os aparellos a escena, diferenciamos os Dispositivos Escénicos dispoñibles ao público interesado; esoutros, case que dispoñíbeis ou aínda non rematados, para facernos os interesantes; e aqueloutros, xa executados e liquidados.

Proscenio:  Que é A la Sombra del Títere, e que é LC.

Itinerario de sucesos:  Traxectoria e evolución.

Arrimarse A la Sombra. Cando, Como e Onde:  Contactarnos, axendar das nosas accións ou mostras, e mesmo, apalparnos. E algún vídeo, pero pouca cousa, que non queremos intoxicar órgano algún.

Quen se oculta na Sombra:  Persoa física que, ás veces, dá a cara; e outras, por discreción -ou pura covardía-, agóchase tras de monicreques, teatriños, máscaras, cámaras…

Fíos:  Acontecementos escénicos -ou non escénicos- que nos abanean; e ligazóns dignas de ser citadas.

Intromisións consentidas:  Interferencias, colaboracións, axudas e achegas diversas. Varias, variadas e variábeis.


MÁSCARAS:  Dícense por ahí adelante, según el ámbito, “Espectáculos/ Obras”, “Catálogo de proyectos”, productos en stock, disponibles, depósitos, excedentes, etc.

D.E. en cartel/  D.E. en tránsito/  D.E. perpetrados:  Entre los artilugios a escena, diferenciamos los Dispositivos Escénicos disponibles al público interesado; esos otros, casi disponibles o aún no rematados, para hacernos los interesantes; y aquellos otros, ya ejecutados y finiquitados.

Proscenio:  Qué es A la Sombra del Títere, y qué es LC.

Itinerario de sucesos:  Trayectoria y evolución.

Arrimarse A la Sombra. Cuándo, Cómo y Dónde:  Contactarnos, agendar nuestras acciones o muestras, e incluso, palparnos. Y algún vídeo pero poca cosa, que no queremos intoxicar órgano alguno.

Quién se oculta en la Sombra:  Persona física que, a veces, da la cara; y otras, por discreción -o pura cobardía-, se oculta detrás de títeres, retablos, máscaras, cámaras…

Hilos:  Acontecimientos escénicos -o no escénicos- que nos agitan; y enlaces dignos de ser mencionados.

Intromisiones consentidas:  Interferencias, colaboraciones, ayudas y contribuciones diversas. Varias, variadas y variables.


 

Anuncios
Anuncios