A la Sombra del Títere, LC.

Artefacto escénico, de órbita teatral. Web dual.

Fíos (Hilos).

Os Fíos serven para transmitir o movemento e xerar enerxía.

Enerxía orixinada entre preocupacións, motivacións, acontecementos estraños e algunha sensibilidade.

Non son fíos necesariamente teatrais.

Algúns achégannos ao tecido social, á política, a certas culturas ou diversas expresións artísticas.

Outros, a xente común e humanos afíns, non moi arrogantes, mesquiños ou servís.

En momentos accidentais e irrepetíbeis, emocionámonos coma inocentes querubíns.

Na nosa agradecida faceta de servizo público -que non o somos-, tiramos dalgúns deses fíos.

Bandazos:  Suxerencias, acordanzas, acontecementos ou propostas escénicas, sen regularidade ningunha.

E sitios web ou reais, por tempadas.


Los Hilos sirven para transmitir el movimiento y generar energía.

Energía originada entre preocupaciones, motivaciones, acontecimientos extraños y alguna sensibilidad.

No son hilos necesariamente teatrales.

Algunos nos acercan al tejido social, a la política, a ciertas culturas o diversas expresiones artísticas.

Otros, a gente común y humanos afines, no muy arrogantes, mezquinos o serviles.

En momentos accidentales e irrepetibles, nos emocionamos cual inocentes querubines.

En nuestra agradecida faceta de servicio público -que no lo somos-, tiramos de algunos de esos hilos.

Bandazos:  Sugerencias, alusiones, acontecimientos o propuestas escénicas, sin regularidad alguna.

Y sitios web o reales, por temporadas.


 

Anuncios
Anuncios