Cinco pezas de Rame e Fo (Cinco piezas de Rame y Fo).

Reconstrución sobre monólogos de Franca Rame e Dario Fo, traducidos ao galego.

  • Media hora con “A muller soa” de Rame e Fo.
  • O espertar.
  • Eu, Ulrike, berro.
  • Monólogo da puta no manicomio.
  • A violación.

Reconstrucción sobre monólogos de Franca Rame y Dario Fo, traducidos al gallego.

  • Media hora con “La mujer sola” de Rame y Fo.
  • El despertar.
  • Yo, Ulrike, grito.
  • Monólogo de la puta en el manicomio.
  • La violación.